Publicaties over dossier 32123-VIII

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten in verband met uitsluiting van huisaansluitingen (31540); het wetsvoorstel Implementatie van de rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden) (32027); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2010 (32123 I); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2010 (32123 IIA); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2010 (32123 IIB), en een reeks andere wetsvoorstellen (32123 III t/m 32123 XVIII, 32123 A t/m 32123 G, 32222 IIA t/m 32222 XVIII, en 322222 A t/m 32222 t/m G)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-02-2010 2009-2010 nr. 16, pagina 641 - 642 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010 (32123 VIII)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-02-2010 2009-2010 nr. 37, pagina 3614 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010 (32123-VIII), te weten: de motie-Jasper van Dijk over opheffen van de werkgroepen 'productiviteit onderwijs' en 'hoger onderwijs' (32123-VIII, nr. 36); de motie-Jasper van Dijk over afzien van de geplande bezuinigingen op het basisonderwijs (32123-VIII, nr. 37); de motie-Jasper van Dijk over een ontheffingsregeling voor onbevoegde docenten (32123-VIII, nr. 38); de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink c.s. over ongedaan maken van de bezuiniging op het basisonderwijs (32123-VIII, nr. 39); de motie-Zijlstra over ten gunste laten komen van vrijvallende middelen aan beter hoger onderwijs (32123-VIII, nr. 40); de motie-Besselink c.s. over een oplossing voor het gat tussen aanvang van de studie en de studiefinanciering (32123-VIII, nr. 41), en andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2010 2009-2010 nr. 28, pagina 2541 - 2542 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het onderdeel Cultuur van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010 (32123 VIII), te weten de motie-Van Leeuwen over het achterwege laten van bezuinigingen op innovatie en digitale kennisinfrastructuur (32123 VIII, nr. 18), de motie-Van Vroonhoven-Kok/Leerdam over het inzetten van de Cultuurkaart voor actieve kunstbeleving (32123 VIII, nr. 19), de motie-Ten Broeke/Bosma over het in brede heroverweging nemen van de cultuurbegroting (32123 VIII, nr. 20) en een aantal andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2010 2009-2010 nr. 25, pagina 2227 - 2228 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010 (32123 VIII)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2010 2009-2010 nr. 22, pagina 1865 - 1905 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het onderdeel Cultuur van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010 (32123-VIII), te weten de motie-Van der Ham c.s. over overleg met Dutch Art Works over voortzetting van hun werk (32123-VIII, nr. 27)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2010 2009-2010 nr. 28, pagina 2551 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010 (32123 VIII)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2010 2009-2010 nr. 23, pagina 1978 - 2023 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010 (onderdeel Integratie) (32123-XVIII)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2010 2009-2010 nr. 28, pagina 2553 - 2585 Tweede Kamer der Staten-Generaal