Publicaties over dossier 32316

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. AMvB Download icon PDF (157 kB)

  Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen VO en mbo 2 en 3 en aanpassing examineringsvoorschriften voor mbo in verband met de beroepsgerichte kwalificatiestructuur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-05-2012 Staatsblad 2012, 217 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (15 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-03-2012 2011-2012 nr. 59, item 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling | Regeling van werkzaamheden Download icon PDF (19 kB)

  Regeling van werkzaamheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-02-2012 2011-2012 nr. 25, item 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (12 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-02-2012 2011-2012 nr. 18, item 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. AMvB Download icon PDF (78 kB)

  Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-12-2011 Staatsblad 2011, 563 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Wet Download icon PDF (42 kB)

  Wet van 7 november 2011 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de beroepsgerichte kwalificatiestructuur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-12-2011 Staatsblad 2011, 560 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Handeling | Behandeling Download icon PDF (2 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (aanpassing definities van direct en indirect onderscheid aan richtlijnterminologie) (31832); het wetsvoorstel Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met de noodzaak enige technische verbeteringen aan te brengen in die wet, alsmede houdende wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de registratie in het BIG-register van verpleegkundigen die bevoegd zijn UR-geneesmiddelen voor te schrijven (32196); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking (32261); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-11-2011 2011-2012 nr. 5, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling | Besluitenlijst Download icon PDF (7 kB)

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-11-2011 2011-2012 nr. 5, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon PDF (5 kB)

  Agenda van de vergaderingen van 1 november 2011

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  27-10-2011 2011-2012 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de beroepsgerichte kwalificatiestructuur; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-10-2011 2011-2012 Kamerstuk 32316, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal