Publicaties over dossier 30654

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 januari 2009 over ammoniak

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-03-2009 2008-2009 nr. 57, pagina 4589 - 4595 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over ammoniak, te weten: - de motie-Koopmans c.s. over forse reductie van de behandeltijd van vergunningaanvragen (30654, nr. 63); - de motie-Koopmans c.s. over het onder de Maatlat Duurzame Veehouderij laten vallen van proefstallen (30654, nr. 64); - de motie-Ouwehand over dierenwelzijn in emissiearme stallen (30654, nr. 65); - en nog 8 andere moties (30654, nrs. 66 t/m 73)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-03-2009 2008-2009 nr. 57, pagina 4674 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over moties, ingediend bij het debat over ammoniak, te weten: de motie-Ouwehand over het opnemen van een krimp van de veestapel als instrument in het ammoniakbeleid (30654, nr. 53), en de gewijzigde motie-Schreijer-Pierik c.s. over niet overgaan tot aanwijzing van het Wierdense veld als Natura 2000-gebied (30654, nr. 55)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-09-2008 2007-2008 nr. 105, pagina 7675 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 3 juli 2008 over ammoniak

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-09-2008 2007-2008 nr. 105, pagina 7632 - 7633 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij (30654)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-03-2007 2006-2007 nr. 19, pagina 645 - 651 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij (30654)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-03-2007 2006-2007 nr. 19, pagina 636 - 639 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het toetsingskader ammoniak natuurbeschermingsgebieden, te weten: - de motie-Ouwehand/Van Gent over het budget voor luchtwassers (30654, nr. 30); - de motie-Ouwehand/Van Gent over verplichte afstemming tussen de Natuurbeschermingswet en de Wet milieubeheer (30654, nr. 31), en - nog 6 andere moties (30654, nrs. 32, 33, 34, 37, 38 en 39)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-02-2007 2006-2007 nr. 42, pagina 2450 - 2451 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 31 januari 2007 over het toetsingskader ammoniak natuurbeschermingsgebieden

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-02-2007 2006-2007 nr. 39, pagina 2351 - 2359 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 9 februari 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  09-02-2007 2006-2007 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 8 februari 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  08-02-2007 2006-2007 Eerste Kamer der Staten-Generaal