Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131288 nr. 194

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 194 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2011

Bij deze bied ik u de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap «Kwaliteit in verscheidenheid» aan1. Hiermee is artikel 2.4, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek (WHW) nagekomen.

Om het hogeronderwijsstelsel gereed te maken voor 2025 is een koerswijziging nodig. In deze strategische agenda treft u een ambitieus pakket van maatregelen aan om dit te bewerkstelligen. Op 26 september a.s. spreek ik hierover met uw kamer.

Mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.