Publicaties over dossier 31371

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de minister van Financiën over de leenovereenkomst tussen IJsland en Nederland (Icesave) (Kamerstuk 31371, nr. 329)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-05-2010 2009-2010 nr. 74, pagina 6347 - 6349 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de leenovereenkomst tussen IJsland en Nederland (Icesave) (31371, nr. 329), te weten de motie-Tony van Dijck over blokkeren van mogelijke steun aan IJsland (31317, nr. 330), de motie-Ten Broeke/Weekers over bieden van tegenwicht aan het gemarchandeer van IJsland (31371, nr. 331) en de motie-Ten Broeke/Weekers over niet instemmen met toetreding van IJsland tot de EU voordat een akkoord over terugbetaling is bereikt (31371, nr. 332)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-05-2010 2009-2010 nr. 75, pagina 6396 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg over de DSB Bank (31371, nr. 278), te weten: - de motie-Tony van Dijck over met de Kamer delen van alle informatie uit het DSB-onderzoek (31371, nr. 292); - de motie-Tony van Dijck over een parlementaire enquête naar het faillissement van de DSB Bank (31371, nr. 293)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-02-2010 2009-2010 nr. 39, pagina 3847 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de minister van Financiën over de DSB Bank (31371, nr. 278)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-02-2010 2009-2010 nr. 38, pagina 3682 - 3683 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over deeltijd-WW, te weten:de motie-Ulenbelt over aanmerken van de periode van deeltijd-WW als periode waarover WW-rechten worden opgebouwd (31371, nr. 281); de motie-Vermeij/Van Gent over herstellen van de WW-rechten wanneer een werknemer door de gewijzigde regels wordt ontslagen (31371, nr. 282); en de motie-Van Hijum/Vermeij over de vergoeding aan het UWV bij minder dan 20% werktijdverkorting (31371, nr. 283)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-01-2010 2009-2010 nr. 31, pagina 2886 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over deeltijd-WW (31371, nr. 277)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-01-2010 2009-2010 nr. 29, pagina 2629 - 2631 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Heropening van het debatover protectionisme en steunmaatregelen G20, en over de volgende moties: - motie-Gesthuizen over inzetten op akkoorden die geen rem vormen op de ontwikkeling (Kamerstuk 31371, nr. 206); - de motie-Gesthuizen over criteria op het gebied van mensen- en arbeidsrechten, dierenwelzijn en milieu(Kamerstuk 31371, nr. 207); - de motie-Ten Hoopen/Gesthuizen over voorwaarden waaronder bedrijven in moeilijkheden kunnen worden geholpen (Kamerstuk 31371, nr. 208); - de motie-Graus over lastenverlaging voor Nederlandse burgers en het Nederlandse bedrijfsleven (Kamerstuk 31371, nr. 209); - de motie-Thieme over specifieke non-trade concerns op het gebied van dierenwelzijn (Kamerstuk 31371, nr. 210); - de motie-Thieme over beschermen van lokale markten in ontwikkelingslanden (Kamerstuk 31371, nr. 211)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-07-2009 2008-2009 nr. 99, pagina 7863 - 7865 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat over protectionisme en steunmaatregelen G20

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-07-2009 2008-2009 nr. 96, pagina 7525 - 7555 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de brief van het Presidium over ondersteuning van de controlerende taak van de Kamer rondom de kredietcrisis (31371, nr. 214)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-07-2009 2008-2009 nr. 98, pagina 7741 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over een nieuwe sociaaleconomische orde in Nederland, te weten: - de motie-Kant over terugdringen prestatiebeloningen voor topbestuurders van grote ondernemingen (31371, nr. 193); - de motie-Kant over vergroten van de zeggenschap van werknemers in het eigen bedrijf (31371, nr. 194); - de motie-Kant over beperken van de macht van aandeelhouders in bedrijven (31371, nr. 195) en 6 andere moties (de nrs. 197 t/m 202)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-07-2009 2008-2009 nr. 95, pagina 7464 Tweede Kamer der Staten-Generaal