Publicaties over dossier 32263

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-05-2011 2010-2011 nr. 74, item 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. AMvB Download icon Open als PDF

  Besluit van 15 december 2010 tot wijziging van het Besluit studiefinanciering 2000 en het Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering normbedragen voor 2011 en 2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2010 Staatsblad 2010, 827 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten (31904); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering normbedragen voor 2011 en 2012 en aanpassing aanvullende beurs (32263); het wetsvoorstel Wijziging van regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen (aanvullingen in verband met Europese richtlijnen) (32297), en het wetsvoorstel Aanpassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319/59) (32413)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-12-2010 2010-2011 nr. 9, pagina 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 2 december 2010 tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering normbedragen voor 2011 en 2012 en aanpassing aanvullende beurs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2010 Staatsblad 2010, 807 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 30 november 2010

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  25-11-2010 2010-2011 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 26 oktober 2010

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  21-10-2010 2010-2011 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering normbedragen voor 2011 en 2012 en aanpassing aanvullende beurs (32263), en over: - de motie-Van der Ham c.s. over openstelling van het Rubicon-programma voor studenten die al in het buitenland studeren (32263, nr. 10); - de motie-Jasper van Dijk/Beertema over indexering van de studiefinanciering (32263, nr. 11).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-10-2010 2009-2010 nr. 99, pagina 8029 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering normbedragen voor 2011 en 2012 en aanpassing aanvullende beurs (32263)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-09-2010 2009-2010 nr. 98, pagina 7991 - 8002 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda incl. stemmingslijst week 37; 2010-09-10

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  10-09-2010 2009-2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda week 36; 2010-09-03

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  03-09-2010 2009-2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal