Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 24, item 5

5 Regeling van werkzaamheden

Voorzitter: Verbeet

De voorzitter:

Op de tafel van de griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor om het VAO klokkenluiders van de agenda af te voeren.

Aangezien voor een aantal stukken de termijn is verstreken, stel ik vast, dat wat deze Kamer betreft, de daarbij ter stilzwijgende goedkeuring overgelegde stukken zijn goedgekeurd. Ik stel voor, de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: 24493-R1557-45; 24493-R1557-46; 23908-(R1519)-84; 23908-(R1519)-98; 23908-(R1519)-97; 24493-R1557-47; 24493-R1557-37; 24493-R1557-43; 24493-R1557-44 en 24493-R1557-49.

Aangezien voor een aantal stukken de termijnen zijn verstreken, stel ik voor, de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: 30136-22; 30136-23; 32757-1; 27926-165; 32123-XVIII-10; 27926-139; 27926-169; 32223-1; 32880-1; 32888-1; 29023-85; 32626-6 en 32774-1.

Ik stel voor, de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 29924-68; 2011Z22073; 29924-70; 32775-2; 32775-3; 32500-X-97; 32733-39; 32706-16; 28676-137; 27925-430; 27925-429; 33000-X-9; 27925-428; 32500-X-85; 32500-X-109; 28676-134; 33000-X-5; 33000-X-16; 32775-1; 32623-43; 28686-11; 33000-X-25; 27925-439; 2011Z19831; 29924-71; 33000-X-3; 27925-437; 33000-X-28; 32733-42; 26488-277; 32733-41; 27925-438; 28676-135; 21501-28-71; 27925-433; 32706-14; 32706-17; 2010Z11658; 32389-5; 29453-201; 32500-I-16; 32123-B-18; 32500-VII-75; 32500-B-14; 31490-1; 29924-69; 27926-170; 24587-424; 2011Z18496; 2011Z20082; 29453-209; 2010Z10697; 28750-29; 32500-B-5; 28325-141; 2011Z20477; 27926-171; 29453-206; 30136-36; 29628-205; 31200-XVIII-74; 27926-149; 28750-28; 32500-B-3; 2011Z21269; 29614-26; 29453-157; 32500-VII-92; 32500-B-4; 29453-186; 31700-XVIII-3; 28750-27; 30196-109; 30977-39; 31490-71; 33000-VIII-8; 31700-VII-7; 30977-41; 32123-VII-65; 32360-B-1; 32360-I-1; 32360-C-1; 32360-IIB-1; 32360-IIA-1; 32360-VII-1; 30977-40; 28648-14; 32360-III-1; 32360-XVIII-3; 32370-6; 28479-51; 26643-193; 31910-14; 32500-C-8; 32360-XVIII-5; 29453-205; 29453-204; 31490-52; 32500-C-6; 32123-B-17; 30196-110; 28750-25; 31200-VII-64; 30977-42; 30995-81; 32175-5; 25764-52; 2010Z13089; 2010Z05238; 31490-67; 28325-86; 29628-215; 31200-VII-77; 28325-128; 30111-52; 30196-143; 2011Z04254; 2011Z18509; 32501-18; 2011Z20906; 32847-3; 32123-VII-57; 27926-163; 24503-43; 27926-172; 27926-151; 31700-XVIII-87; 27562-17; 30196-91; 32123-XVIII-59; 29754-206; 31866-8; 31475-1; 2011Z18176; 29453-180; 31700-VII-84; 25764-50; 28750-21; 29628-196; 29628-221; 29453-203; 32500-B-16; 30850-36; 24827-13; 32124-20; 28750-16; 29362-155; 29924-67; 32123-B-16; 32123-VII-73; 30196-145; 32123-III-11; 31490-25; 32467-25; 31143-22; 30995-80; 31757-21; 30573-62; 32123-XVIII-77; 32500-I-3; 32500-IIB-3; 33000-I-3; 32500-B-6; 32500-C-3; 33000-III-5; 32123-IIA-3; 27926-150; 28750-30; 22112-1016; 26643-190; 31142-23; 31475-17; 31757-30; 32443-1; 32123-VII-71; 32214-1; 32847-1; 21501-04-101; 31700-V-128; 28676-99; 32123-V-93; 31700-V-80; 27925-372; 31250-17; 32623-17; 29237-124; 21501-02-1085; 32565-V-3; 27925-403; 31924-V-7; 32623-47; 32500-V-15; 32500-V-53; 29521-170; 23432-264; 27433-66; 30178-5; 31700-V-84; 31933-17; 32623-48; 32623-53; 29237-72; 27925-397; 31250-60; 31494-1; 21501-02-1019; 31203-5; 22112-1112; 23530-90; 31533-1; 33000-V-9; 30162-11; 32500-V-203; 21501-02-978; 31250-20; 31847-14; 32500-V-190; 29521-145; 29521-142; 2011Z19551; 31250-77; 21501-20-390; 33000-V-8; 33000-V-4; 31847-19; 21501-07-615; 31088-7; 27925-338; 31200-V-137; 31703-4; 29521-138; 2011Z18596; 32500-V-205; 32500-V-195; 32500-V-5; 31200-V-138; 22112-1184; 22112-1047; 22112-1053; 22112-867; 22112-942; 22112-1236; 22112-866; 21501-04-104; 28676-62; 28676-95; 21501-04-116; 21501-04-137; 21501-02-1094; 21501-02-1103; 21501-02-992; 26150-72; 30037-9; 31380-2; 28676-92; 32126-5; 31250-21; 32126; 32503; 22831-64; 27925-371; 32734-13; 30573-74; 32500-V-159; 21501-20-552; 30573-70; 31924-V-3; 32360-V-3; 31847-18; 32706-19; 29521-171; 32623-46; 23530-91; 29237-76; 32500-V-148; 32126-6; 32710-V-6; 32710-V-7; 31700-V-98; 24493-R1557-48; 31203-6; 31924-V-8; 29237-99; 31924-V-9; 31200-V-140; 26150-92; 29237-120; 32706-11; 21501-20-438; 29521-150; 31250-5; 26407-37; 22831-63; 27925-401; 31700-V-66; 29237-85; 32623-44; 31200-V-116; 31700-V-12; 32500-V-186; 31585-10; 24804-81; 32735-28; 29237-141; 32623-50; 32605-47; 32500-V-204; 32635-3; 31933-13; 26150-108; 31200-V-135; 33000-V-7; 31250-62; 26234-117; 23432-323; 32735-36; 23432-324; 23432-305; 32623-45; 29237-123; 32500-V-133; 29237-122; 32735-24; 31250-74; 32500-V-132; 2011Z18623; 21501-04-136; 32500-V-188; 23432-325; 32734-12; 33000-V-3; 32123-V-68; 26150-60; 26150-102; 32123-V-91; 31700-V-129; 32500-V-181; 32623-49; 32187-(R1902)-12; 32500-V-196; 25268-58; 31250-42; 32706-13; 27925-402; 29956-16; 31200-V-139; 32605-23; 32706-18; 29237-119; 29237-118; 32123-V-82; 31263-44; 32500-V-206; 31700-V-91; 32500-V-210; 28676-84; 31200-V-84; 30952-59; 23530-83; 29237-73; 29521-137; 31965-V-3; 32710-V-8; 32780-V-3; 32609-V-3; 31792-V-5; 28676-63; 21501-04-132; 26150-97; 32605-51; 21501-04-135; 32123-V-94; 21501-02-1088; 27925-404; 31250-36; 21501-02-1099; 21501-02-1081; 21501-02-1074; 21501-02-1023; 21501-02-1080; 32710-V-9; 21501-04-134; 32735-23; 29237-139; 26150-87; 26150-101; 29237-140; 31263-39; 32500-V-7; 23432-260; 32799-1; 33052-1; 21501-33-285; 30573-52; 30573-54; 29521-75; 29521-70; 32500-V-197; 2011Z21137; 29717-19; 26419-46; 31209-149; 32500-XIII-166; 21501-30-269; 29576-77; 29659-68; 2011Z20473; 2011Z20468; 2011Z13061; 2011Z21127; 2011Z17646; 30825-75; 30825-78; 2011Z21008; 30825-77; 29659-70; 28385-203; 31581-19; 28807-129; 28385-204; 30825-56; 31588-3; 22112-1229; 21501-32-515; 21501-32-514; 29576-86; 30825-82; 32201-17; 32500-XIII-181; 29675-133; 32563-24; 32372-56; 29659-71; 30654-95; 26407-51; 32201-20; 30825-72; 2011Z19194; 26419-45; 29446-79; 28385-212; 32670-4; 26419-47; 26407-57; 32201-19; 28385-206; 32373-11; 26991-275; 29659-74; 29659-67; 26407-56; 2011Z19507; 2011Z19340; 26407-49; 30825-76; 26419-44; 2011Z20921; 27858-98; 32849-3; 30825-67; 28385-209; 29446-80; 30825-73; 2011Z05146; 28385-210; 31253-29; 30825-64; 30825-68; 26407-50; 26407-54; 32563-25; 31920-6; 28286-527; 30654-94; 24095-289; 29659-72; 30825-81; 28385-211; 29502-38; 32588-21; 30825-74; 29717-18; 2011Z20472; 32848-4; 28286-526; 29659-69; 21501-32-512; 22112-1245; 21501-30-270; 21501-30-273; 32563-11; 21501-30-271; 32201-16; 28385-213; 30825-83; 30825-69; 29576-80; 23987-118; 21501-20-550; 31384-(R1850)-30; 23987-117; 21501-20-549; 21501-02-1086; 23987-119; 21501-20-553; 33001; 21501-02-1083; 21501-02-1082; 21501-02-1092; 21501-02-1073; 21501-02-1079; 29628-265; 28741-17; 32500-XVI-166; 2011Z19465; 29754-204; 28867-22; 32761-3; 29452-142; 24587-441; 31839-136; 29754-200; 29754-207; 29614-28; 2011Z19095; 24077-264 en 24587-437.

Ik stel voor, aan de agenda toe te voegen het VAO pensioenonderwerp en, met als eerste spreker het lid Ulenbelt.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Omtzigt.

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het verzoek aan de minister gedaan om een brief aan de Kamer te sturen over de terugstortingen. Wij ontvangen graag heel snel een antwoord op die brief, omdat wij denken dat het handiger is om die voor het VAO te hebben.

De voorzitter:

En dat betekent?

De heer Omtzigt (CDA):

Een rappel aan de minister om die brief binnen een week naar de Kamer te sturen.

De voorzitter:

Binnen een week. Dan is de brief op tijd. Wij zullen het stenogram doorgeleiden aan het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Sap.

Mevrouw Sap (GroenLinks):

Voorzitter. Vandaag is een belangwekkend rapport verschenen van het Sociaal en Cultureel Planbureau over de sociale staat van Nederland. Dat rapport bevat opmerkelijk scherpe kritiek op de sociale gevolgen van het kabinetsbeleid en het bezuinigingsbeleid van het kabinet. Dat lijkt mij meer dan een debat met de minister-president op korte termijn waard. Graag vraag ik dat debat aan, mede namens de collega's Cohen, Roemer, Pechtold, Slob en Thieme.

De heer Harbers (VVD):

Namens de VVD-fractie kan ik zeggen dat wij een dergelijk debat prima vinden. Wij steunen het verzoek.

De heer Van Hijum (CDA):

Ook de CDA-fractie heeft er geen bezwaar tegen. Wel voeren wij het debat graag mede naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport. Wellicht kan dat verzoek voorafgaand aan het debat gedaan worden.

De heer Van den Besselaar (PVV):

Ook wij hebben geen bezwaar tegen het debat, hoewel wij van mening zijn dat het debat in principe ook bij de begrotingsbehandeling gevoerd kan worden. Dat zou de goede plek zijn. Verder hebben wij geen bezwaar tegen het debat.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden. Ik ga met u bekijken wat een goed moment is voor het debat. Wij hebben natuurlijk ook alle begrotingsbehandelingen en de Kamer hecht eraan dat ook het debat over drugs snel gevoerd wordt. Wij zullen bezien of wij een goed moment kunnen vinden.

Mevrouw Sap (GroenLinks):

Dat is fijn. Het mooie van dit debat is dat wij dat op hoofdlijnen met de minister-president kunnen voeren. Een korte kabinetsreactie op hoofdlijnen lijkt mij dan ook een goede zaak. Als het debat niet volgende week gevoerd kan worden, dan stel ik namens de voltallige oppositie voor om het de week daarop te houden, zodat wij op korte termijn over het rapport kunnen spreken. Het kabinet moet zich realiseren dat wij de reactie van het kabinet snel willen hebben.

De voorzitter:

Ik zal mijn uiterste best doen en met u in overleg treden. Ik neem aan dat u instemt met een spreektijd van vijf minuten, of anders zes minuten.

Mevrouw Sap (GroenLinks):

Het is een belangrijk visiedebat, een debat op hoofdlijnen over een belangwekkend thema, dus ik vind wel …

De voorzitter:

Hoe korter de tijd, hoe beter de hoofdlijnen, zou ik willen zeggen. Zullen wij vijf of zes minuten spreektijd aanhouden?

Mevrouw Sap (GroenLinks):

Zes minuten lijkt mij heel mooi.

De voorzitter:

Zes minuten. U ziet hoe soepel ik vandaag ben. Ik weet ook niet waar dat aan ligt.