Publicaties over dossier 31700-XVIII

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (uitvoeringstechnische wijzigingen) (31446); - Wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie en derogatie luchtkwaliteitseisen) (31589); - Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2009 (31700 IV); - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 (31700 VI); - Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009 (31700 XVIII)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-03-2009 2008-2009 nr. 24, pagina 1194 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over een motie, ingediend bij het spoeddebat over het uitvoeren van de motie inzake tijdelijke verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie, te weten: de motie-Van der Burg over het alsnog uitvoeren van de aangenomen motie inzake het verhogen van het bedrag van de NHG (31700 XVIII, nr. 54)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-02-2009 2008-2009 nr. 39, pagina 3559 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009 (31700 XVIII)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-02-2009 2008-2009 nr. 39, pagina 3478 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009 (31700 XVIII), te weten de motie-Van der Ham/Depla over verbetering van het systeem van executieveilingen (31700 XVIII, nr. 48)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-02-2009 2008-2009 nr. 39, pagina 3478 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009 (31700 XVIII), te weten de motie-Dibi over het niet verschillend straffen op basis van etniciteit (31700 XVIII, nr. 46)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-02-2009 2008-2009 nr. 37, pagina 3284 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009 (31700 XVIII), te weten de motie-Van Gent/Van Bochove over meer groen in gemeenten met Vogelaarwijken (31700 XVIII, nr. 14), de motie-Jansen over het schrappen van projectsteun aan corporaties die niet presteren naar vermogen (31700 XVIII, nr. 15), de motie-Jansen over het overdragen van de verantwoordelijkheid voor het onderzoek naar Rochdale (31700 XVIII, nr. 16) en een aantal andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-02-2009 2008-2009 nr. 34, pagina 2964 - 2967 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009 (31700 XVIII)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-02-2009 2008-2009 nr. 33, pagina 2844 - 2889 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009 (31700 XVIII), en van: - de motie-Van Gent/Van Bochove over meer groen in gemeenten met Vogelaarwijken (31700 XVIII, nr. 14); - de motie-Jansen over het schrappen van projectsteun aan corporaties die niet presteren naar vermogen (31700 XVIII, nr. 15); - en nog 36 andere moties (31700 XVIII, nrs. 16 t/m 51)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-02-2009 2008-2009 nr. 33, pagina 2892 - 2903 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009 (31700 XVIII)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-01-2009 2008-2009 nr. 31, pagina 2645 - 2693 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 12 december 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  12-12-2008 2008-2009 Tweede Kamer der Staten-Generaal