Publicaties over dossier 32372

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit onderzoek in een geautomatiseerd werk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2019 Staatscourant 2019, 5372 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. AMvB Download icon Open als PDF

  Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2018 Staatsblad 2018, 340 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-12-2011 2011-2012 nr. 2, item 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. AMvB Download icon Open als PDF

  Besluit van 30 november 2011, houdende wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden en enige andere besluiten in verband met de aanwijzing van nationale beoordelingsmethoden voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en enige andere onderwerpen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2011 Staatsblad 2011, 594 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 5. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 24 maart 2011 tot wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2011 Staatsblad 2011, 235 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 6. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-04-2011 2010-2011 nr. 64, item 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet op de economische delicten en de Elektriciteitswet 1998 ter implementatie van richtlijn nr. 2009/28/EG, richtlijn nr. 2009/30/EG en richtlijn nr. 2009/33/EG (implementatie van de EG-richtlijn energie uit hernieuwbare bronnen, de EG-richtlijn brandstofkwaliteit en de EG-richtlijn schone en energiezuinige wegvoertuigen) (32357); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (32372); het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen) (32609-IXB); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-04-2011 2010-2011 nr. 21, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-04-2011 2010-2011 nr. 21, item 8 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-03-2011 2010-2011 nr. 20, item 7 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 22 maart 2011

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  17-03-2011 2010-2011 Eerste Kamer der Staten-Generaal