Publicaties over dossier 32372

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (189 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit onderzoek in een geautomatiseerd werk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2019 Staatscourant 2019, 5372 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. AMvB Download icon PDF (166 kB)

  Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2018 Staatsblad 2018, 340 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (691 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels ter uitvoering van de Wet natuurbescherming (Besluit natuurbescherming)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2016 Staatscourant 2016, 56046 Ministerie van Economische Zaken
 4. AMvB Download icon PDF (637 kB)

  Besluit natuurbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-10-2016 Staatsblad 2016, 383 Ministerie van Economische Zaken
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (76 kB)

  Advies Raad van State inzake ontwerpbesluit gewasbescherming en biociden – gebruiksverbod buiten landbouw

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-04-2016 Staatscourant 2016, 17507 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. AMvB Download icon PDF (80 kB)

  Besluit van 9 maart 2016 tot wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met het niet toestaan van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-03-2016 Staatsblad 2016, 112 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; Amendement; Amendement van het lid Koopmans c.s. over het niet afwijken van de Europese beoordelingsmethode bij toetsing

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-06-2014 2010-2011 Kamerstuk 32372, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; Brief regering; Reactie op de publicatie 'Di Prisco, Cavaliere, Annoscia, Vaaricchio, Caprio, Nazzi, Gargiulo & Pennacchio. Neonicotinoid clothianidin adversely affects insect immunity and promotes replication of a viral pathogen in honey bees'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-01-2014 2013-2014 Kamerstuk 32372, nr. 98 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (8 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-08-2013 2012-2013 nr. 95, item 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (7 kB)

  Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; Brief regering; Toezeggingen tijdens het Algemeen Overleg Bijensterfte over oa gewasbeschermingsmiddelen en waterkwaliteit (KRW)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-06-2013 2012-2013 Kamerstuk 32372, nr. 97 Tweede Kamer der Staten-Generaal