Publicaties over dossier 32389

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon Open als PDF

  Invoeringswet Participatiewet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2014 Staatsblad 2014, 270 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Wet basisnet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-07-2013 Staatsblad 2013, 307 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 7 februari 2013 tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-02-2013 Staatsblad 2013, 76 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-02-2013 2012-2013 nr. 2, item 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Wet Download icon Open als PDF

  Wet aanpassing bestuursprocesrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2012 Staatsblad 2012, 682 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de Raming der voor de Eerste Kamer in 2013 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming van de ontvangsten (EK 2011–2012, nr. XCCIII); het wetsvoorstel Regels met betrekking tot de naleving van Europese regelgeving door publieke entiteiten (Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten) (32157); het wetsvoorstel Wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht) (32389) en het wetsvoorstel Wijziging van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen (32477)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-06-2012 2011-2012 nr. 30, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-06-2012 2011-2012 nr. 30, item 8 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-06-2012 2011-2012 nr. 86, item 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Wet Download icon Open als PDF

  Wet revitalisering generiek toezicht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-06-2012 Staatsblad 2012, 233 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 22 mei 2012

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  16-05-2012 2011-2012 Eerste Kamer der Staten-Generaal