Publicaties over dossier 31209

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stemmingen Download icon Open als PDF

  Stemmingen moties Dieselfraude

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-03-2017 2016-2017 nr. 52, item 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over windturbines, te weten de motie-Jansen over het baseren van de beleidsvisie en de beleidsregels op de standaardrisicobenadering (31209, nr. 133)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-02-2011 2010-2011 nr. 36, pagina 67 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over windturbines, te weten de gewijzigde motie-Jansen over een aparte geluidsnorm voor windmolenparken in het landelijk gebied (31209, nr. 138)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-12-2010 2010-2011 nr. 22, pagina 29 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over windturbines, te weten: - de motie-Lucas-Smeerdijk c.s. over aanhouden van de inwerkingtreding van de AMvB (31209, nr. 127); - de motie-Van Tongeren c.s. over verder in procedure brengen van de AMvB (31209, nr. 128); - de motie-De Mos over stoppen met het plaatsen van windmolens (31209, nr. 129) en 5 andere moties (de nrs. 120 t/m 134)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-10-2010 2010-2011 nr. 9, pagina 13 - 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 15 september over windturbines

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-10-2010 2010-2011 nr. 3, pagina 25 - 31 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de minister van Economische Zaken over energie en gasopslag (31209, nr. 111), te weten: de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over de rol van CCS in het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen (28982, nr. 92); de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over wettelijke verankering van CCS (28982, nr. 93); de motie-Van der Ham over de vergunningverlening voor CO2-opslag onder locatie Ziedewij (28982, nr. 94); de motie-De Mos/Graus over afzien van het opslaan van CO2 onder Barendrecht (28982, nr. 95); de motie-Spies/Samsom over bij de evaluatie betrekken van de veiligheid en de beschikbaarheid van andere locaties (28982, nr. 96); de motie-Samsom/Spies over instellen van een schadefonds of -regeling voor het CO2-opslagproject in Barendrecht (28982, nr. 97); de gewijzigde motie-Jansen c.s. over afzien van ondergrondse CO2-opslag in Barendrecht (28982, nr. 98)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-02-2010 2009-2010 nr. 46, pagina 4380 - 4381 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de minister van Economische Zaken over energie en gasopslag (Kamerstuk 31209, nr. 111)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-02-2010 2009-2010 nr. 41, pagina 3960 - 3975 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het ontwerpbesluit Wijziging milieuregels windturbines, te weten: - de motie-Neppérus over de introductie van Lnight (31209, nr. 106); - de motie-Neppérus c.s. over het groepsrisico van windmolens (31209, nr. 107); - de motie-Jansen/Neppérus over een specifieke nachtnorm voor windturbines (31209, nr. 108); - de motie-Bilder over een norm voor Lnight (31209, nr. 109)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-02-2010 2009-2010 nr. 37, pagina 3603 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit Wijziging milieuregels windturbines (2009D62485)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-02-2010 2009-2010 nr. 36, pagina 3540 - 3541 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over klimaatbeleid, te weten: de motie-Van der Ham over een plan 'B' (31209, nr. 82); de motie-Halsema c.s. over extra maatregelen in het pakket 'Schoon en Zuinig' (31209, nr. 83), en de motie-Ouwehand over het inbrengen van thema's en doelstellingen in de klimaatonderhandelingen (31209, nr. 84)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-07-2009 2008-2009 nr. 98, pagina 7736 - 7737 Tweede Kamer der Staten-Generaal