Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-V nr. 203

32 500 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011

Nr. 203 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 juli 2011

Tijdens het AO SNV van 20 april jl. (Kamerstuk 32 500 V, nr. 184) heb ik u toegezegd dat ik de door SNV ingestelde klokkenluidersregeling en gedragscode integriteit aan de Tweede Kamer ter beschikking zal stellen.

Conform deze toezegging bied ik u hierbij de SNV Whistleblower Procedure 2011 en de SNV Code of Conduct 2011 aan1. Beide regelingen zijn inmiddels binnen de organisatie SNV van kracht.

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

H. P. M. Knapen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.