Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-V nr. 8

33 000 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012

Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 oktober 2011

In mijn brief van 9 juni 2011 (Kamerstuk 32 500 V, nr. 194) informeerde ik u over de uitkomst van het onderzoek naar misbruik van GAVI fondsen in Mali. In deze brief lichtte ik u in dat er gedurende de periode 2008–2010 een totaal bedrag van US $ 562,887 was misbruikt, bestaande uit US $ 334,614 aan ongerechtvaardigde uitgaven en US $ 228,273 aan frauduleuze uitgaven. De Malinese minister van gezondheid heeft toentertijd toegezegd de misbruikte fondsen te zullen terugbetalen aan GAVI.

Middels deze brief informeer ik u dat de Malinese overheid het gehele bedrag nu heeft terugbetaald en de aanbevelingen van het onderzoek ter versterking van het financiële systeem heeft opgevolgd. Er is ook overeenstemming bereikt met de Malinese overheid over additionele specifieke maatregelen zoals betere bewaking van de overmaking van fondsen van het ministerie van gezondheid naar het ministerie van financiën, toegenomen en meer gecentraliseerde controle van betalingen op lokaal niveau en regelmatige interne accountantscontroles bij het ministerie van gezondheid. Zodra deze overeenkomst getekend is door beide partijen, zal GAVI de opschorting van financiële ondersteuning opheffen en de financiële tegoeden ontdooien. Op vrijdag 16 september heeft GAVI een verklaring hierover op haar website geplaatst.

Gedurende de periode van opschorting is de toevoer van vaccins doorgegaan om te garanderen dat vaccinatie van kinderen niet onderbroken werd. Ook andere cruciale activiteiten zijn doorgegaan, zoals de betaling aan door GAVI ingehuurde artsen en verpleegkundigen en activiteiten gericht op de introductie van het pneumokokken vaccin.

In het 10 jarig bestaan van GAVI zijn tweemaal gevallen van misbruik van fondsen vastgesteld. Dit heeft geleid tot een nieuw transparantie- en verantwoordingsbeleid, dat op de website van GAVI is gepubliceerd. Hoewel GAVI een rigoureus verantwoordings- en controle systeem hanteert, is het risico van misbruik nooit geheel uit te sluiten. Ik waardeer de transparantie die GAVI heeft getoond in deze kwestie.

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

H. P. M. Knapen