Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132706 nr. 14

32 706 Beveiliging zeevaartroutes tegen piraterij

Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juli 2011

In het algemeen overleg over piraterijbestrijding van 23 juni 2011 heb ik toegezegd de Kamer voor 1 augustus a.s. te informeren over de voortgang van de werkgroep Vessel Protection Detachment (VPD). Deze werkgroep heb ik ingesteld naar aanleiding van mijn gesprek met de reders waarover ik u per brief op 22 juni heb geïnformeerd. Hierbij informeer ik u over de stand van zaken.

Op 5 juli jl. is de werkgroep voor het eerst bijeengekomen. De werkgroep bestaat uit drie vertegenwoordigers van de reders en drie vertegenwoordigers van Defensie en zal de KNVR en mij op de hoogte houden van de vorderingen. Omdat ik groot belang hecht aan het overleg tussen de reders en Defensie, heb ik de vergadering geopend. Tijdens de bijeenkomst, die plezierig en constructief verliep, is onder meer gesproken over de omvang van VPD’s, de mogelijkheid de aanvraagtermijn te verkorten, de wijze van bepaling van de kwetsbaarheid van zeetransport en de financiering van VPD’s.

De werkgroep heeft afgesproken twee maal per maand bijeen te komen. Ik vertrouw op een voortvarende aanpak en zal u begin september opnieuw informeren over de voortgang van het overleg.

De

minister

van Defensie,J. S. J.Hillen