32 123 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010

Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 juni 2010

Graag bied ik u hierbij het AIV-advies «Samenhang in internationale samenwerking» aan. Dit advies is een reactie op het WRR-rapport «Minder pretentie, meer ambitie: Ontwikkelingshulp die verschil maakt».1

Dit AIV-advies is eveneens aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal gezonden

De minister van Buitenlandse Zaken,

M. J .M. Verhagen


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven