Publicaties over dossier 31700-VII

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over de "sinterklaasaffaire" in Echt-Susteren, te weten: - de motie-Van Beek c.s. over het terugstorten van de onrechtmatig uit de gemeentekas onttrokken gelden (31700 VII, nr. 63); - de motie-Graus over het terugstorten van onjuist toebedeeld gemeenschapsgeld (31700 VII, nr. 64); - de motie-Graus over controles op het openbaar register voor nevenfuncties van publieke bestuurders (31700 VII, nr. 65); - en nog twee moties (31700 VII, nrs. 66 en 67)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-03-2009 2008-2009 nr. 57, pagina 4678 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over grensoverschrijdende samenwerking, te weten de motie-Schinkelshoek c.s. over experimenteerregio's in en om Limburg (31700 VII, nr. 62)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-03-2009 2008-2009 nr. 57, pagina 4670 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Spoeddebat over de "sinterklaasaffaire" in Echt-Susteren

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-03-2009 2008-2009 nr. 57, pagina 4622 - 4638 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 28 januari 2009 over grensoverschrijdende samenwerking

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-03-2009 2008-2009 nr. 55, pagina 4443 - 4445 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 2 december 2008 over het Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-02-2009 2008-2009 nr. 39, pagina 3521 - 3522 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009 (31700 VII)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-02-2009 2008-2009 nr. 39, pagina 3467 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens, te weten: - de motie-Brinkman over het niet invoeren van het Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens (31700 VII, nr. 51); - de motie-Schinkelshoek over de taken van het op te richten Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens (31700 VII, nr. 52); - de motie-Pechtold over het principe "extra taken vergt extra budget" (31700 VII, nr. 53)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-02-2009 2008-2009 nr. 39, pagina 3557 - 3558 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van de wetsvoorstellen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009 (31700 VII), Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2009 (31700 B) en Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2009 (31700 C), te weten de motie-Van der Burg over adviesraden op ad-hocbasis (31700 VII, nr. 28)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-02-2009 2008-2009 nr. 37, pagina 3288 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van de wetsvoorstellen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009 (31700 VII), Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2009 (31700 B) en Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2009 (31700 C), te weten 31700 VII, nrs. 21 t/m 29 en 31 t/m 39

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-01-2009 2008-2009 nr. 31, pagina 2635 - 2637 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het onderdeel Politie van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009), te weten: - de motie-Van Raak over het afzien van de voorgenomen bezuinigingen op de politie (31700 VII, 29628, nr. 10); - de motie-Van Raak over de nieuwe reiskostenvergoedingen voor agenten (31700 VII, 29628, nr. 11); - en nog twee andere moties van commissaris (31700 VII, 29628, nrs. 12 en 14)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-01-2009 2008-2009 nr. 31, pagina 2635 Tweede Kamer der Staten-Generaal