Publicaties over dossier 31143

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over inburgering, te weten: de motie-Karabulut over inburgeringsonderwijs op dezelfde wijze behandelen als regulier onderwijs (31143, nr. 78); - de motie-Karabulut over andere mogelijkheden om het inburgeringsonderwijs te organiseren (31143, nr. 79); - de motie-Sterk/Dijsselbloem over inzicht in de wijze waarop gemeenten invulling geven aan de inburgerings- en/of re-integratieplicht (31143, nr. 81)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-04-2010 2009-2010 nr. 69, pagina 5946 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 16 maart 2010 over inburgering

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-04-2010 2009-2010 nr. 66, pagina 5774 - 5777 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg over het Deltaplan inburgering (31143, nr. 143), te weten: de motie-De Krom over stoppen met aanbieden van gescheiden inburgeringscursussen (31143, nr. 43); de motie-Karabulut over de uitvoeringskosten van de inburgeringsvoorzieningen (31143, nr. 44); de motie-Karabulut over kwaliteitseisen en toezicht voor inburgeringsonderwijs (31143, nr. 45), en over 6 andere moties (31143, nrs. 46 t/m 51)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-04-2009 2008-2009 nr. 73, pagina 5766 - 5767 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het verslag van een algemeen overleg over het Deltaplan inburgering (31143, nr. 40)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-04-2009 2008-2009 nr. 72, pagina 5667 - 5675 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over inburgeringscursussen, te weten: de motie-Dijsselbloem c.s. over het door gemeenten voor hun rekening nemen van een derde deel van de financiële problematiek bij de cursusaanbieders (31143, nr. 26); de motie-Madlener/Fritsma over een eind maken aan gescheiden inburgering (31143, nr. 27); de motie-Van Toorenburg/Kamp over het in stand blijven van de verplichte eigen bijdrage (31143, nr. 28), en de motie-Karabulut/Dibi over het oplossen van het financiële probleem voor taalaanbieders (31143, nr. 29)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  24-10-2008 2008-2009 nr. 12, pagina 899 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 7 oktober 2008 over inburgeringscursussen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  24-10-2008 2008-2009 nr. 12, pagina 892 - 895 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Financiële problematiek inburgeringscursussen, te weten de motie-Karabulut over het in dienst houden van docenten inburgering (31143, nr. 15) en de motie-Dibi over gratis kinderopvang voor cursisten (31143, nr. 16)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-06-2008 2007-2008 nr. 88, pagina 6243 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 13 mei 2008 over de financiële problematiek bij inburgeringscursussen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-05-2008 2007-2008 nr. 86, pagina 6088 - 6092 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 23 mei 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  23-05-2008 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2008 (31200 XVIII), te weten de motie-Jansen c.s. over het regeringsstandpunt over het advies 'Tijd voor keuzes' (31200 XVIII, nr. 15), de motie-Jansen over financiële ondersteuning van goede projecten buiten de krachtwijken (31200 XVIII, nr. 16), de motie-Jansen over het ongedaan maken van de korting op de huurtoeslag (31200 XVIII, nr. 17) en een aantal andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-02-2008 2007-2008 nr. 34, pagina 2624 - 2626 Tweede Kamer der Staten-Generaal