21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 514 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 oktober 2011

Tijdens het Algemeen Overleg voor de Landbouw en Visserijraad op 14 september jl. (Kamerstuk 21 501-32, nr. 513) heb ik uw Kamer een brief toegezegd over welke EU-landen gebruik maken van zogenaamde FADs (fish aggregating devices), ook wel lokvlotten genoemd en mogelijke subsidiëring hiervan met behulp van Europese fondsen.

Vooral in de visserij op tropische tonijn wordt op grote schaal gebruik gemaakt van dergelijke FADs. Van de Europese lidstaten maakt vooral Spanje van deze visserijtechniek gebruik. En hoewel door Frankrijk voornamelijk met purse seiners op tropische tonijn gevist wordt, maken ook Franse vissers gebruik van FADs.

Onder de huidige regels kan en mag er – onder bepaalde voorwaarden – subsidie worden verleend. Het is niet is toegestaan om FADs als «vis aantrekkend middel» te subsidiëren. Wel biedt de huidige Europees Visserijfonds (EVF) verordening daar waar het gaat om verbetering van de selectiviteit/vermindering van bijvangst diverse andere openingen om FADs als visserijtechniek wel te subsidiëren. Spanje maakt van deze mogelijkheid gebruik om met Europees geld oude FADs te vervangen door nieuwe, meer selectieve FADs. Ook in Frankrijk worden FADs gesubsidieerd met nationale middelen. Ik vind het van belang dat opnieuw in Europees verband wordt bezien of deel visserijtechnieken kunnen worden gesubsidieerd in het kader van het EVF, omdat het gaat om visserij op tonijnbestanden die onder druk staan en vanwege de bijvangstproblematiek.

Ook binnen het wetenschappelijk comité van ICCAT is veel discussie over deze visserijtechniek, waarvan het gebruik sterk is toegenomen. Het betreft een eeuwenoude visserijtechniek die overal ter wereld op wijde schaal wordt gebruikt, ook door locale en kleinschalige vissers. Ik wil daarom in Europees verband niet aandringen op een verbod op het gebruik van lokvlotten. Ik wil mijn inzet, vooral in ICCAT kader, richten op het opleggen van beperkingen ten aanzien van het grootschalige gebruik van deze FADs binnen de tonijnvisserij (in tijd en ruimte) en het verder verduurzamen van deze visserijtechniek.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Naar boven