Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-V nr. 196

32 500 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011

Nr. 196 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 juni 2011

Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 3 mei 2011 met kenmerk 2011Z07583over de status van een akkoord tussen Iran en Irak over het terugsturen van Iraanse ballingen naar Iran.

Uit navraag in Irak is gebleken dat dit akkoord betrekking heeft op de uitwisseling van gedetineerden tussen Irak en Iran, vergelijkbaar met een WOTS-verdrag. De mogelijke gevolgen van het akkoord beperken zich dan ook tot gedetineerden uit een van beide landen die hun straf willen uitzitten in het andere land, waarvan ze de nationaliteit bezitten. Het akkoord gaat derhalve niet over de 3400 inwoners van Kamp Ashraf, die lid zijn van de Iraanse oppositiebeweging Mujahedin e Khalq Organisation (MKO).

De minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal