Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201128385 nr. 213

28 385 Evaluatie Meststoffenwet

Nr. 213 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 augustus 2011

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet (herinvoering compartimentering) op 25 mei jl. heb ik mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu aangegeven dat ik uw Kamer in september 2011 de kabinetsvisie op het mestbeleid zal aanbieden.

De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft mij verzocht om deze visie uiterlijk 1 september a.s. toe te zenden ten behoeve van een Algemeen Overleg Mestbeleid dat gepland staat op 14 september a.s.

Het bepalen van een kabinetsstandpunt inzake het mestbeleid, met name inzake de toekomstige beheersing van de mestproductie, vraagt de nodige zorgvuldigheid. In mijn brief van 27 mei jl. aan uw Kamer heb ik aangegeven dat ik samen met de sector wil komen tot een visie. In dit overleg wordt veel vooruitgang geboekt, maar er is meer tijd nodig om tot een goede afronding te komen.

Ik verzoek u daarom mij toe te staan de kabinetsvisie later dan 1 september toe te sturen, waarbij ik nog steeds streef naar toezending in september, conform mijn eerdere toezegging.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker