Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132126 nr. 5

32 126 Homogene Groep Internationale Samenwerking 2009 (HGIS-nota 2009)

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 mei 2011

Hierbij bied ik u het jaarverslag 2010 aan van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS).

Het HGIS-jaarverslag 2010 geeft inzicht in de besteding van de Nederlandse middelen aan internationale samenwerking in 2010. Het verslag volgt de indeling van het jaarverslag van Buitenlandse Zaken. Het tekstuele verslag gaat in de op de beleidsthema’s en vervolgens worden in tabellen de HGIS-uitgaven gepresenteerd naar departement, begrotingsartikel, beleidsthema en partnerland. Voor meer gedetailleerde informatie verwijs ik naar de jaarverslagen van de betrokken HGIS-departementen.

De minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal