Publicaties over dossier 31200-VII

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (319 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van rijkswet, houdende wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-04-2019 Staatscourant 2019, 21315 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (13 kB)

  Herplaatsing Staatscourant d.d. 12 juli 2017, nr. 40347 betreffende Advies van de Raad van State inzake het Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken, tekeningen en modellen); Brussel, 21 mei 2014 (Trb. 2014, 119)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-07-2017 Staatscourant 2017, 40347 Ministerie van Economische Zaken
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (12 kB)

  Advies Raad van State inzake het Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken, tekeningen en modellen); Brussel, 21 mei 2014 (Trb. 2014, 119)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-07-2017 Staatscourant 2017, 40347 Ministerie van Economische Zaken
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (52 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht (tijdelijke bevoegdhedenoverdracht voor het volledig functioneren van regionale uitvoeringsdiensten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-06-2016 Staatscourant 2016, 26519 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (2614 kB)

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-05-2016 Staatscourant 2016, 21131 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (262 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-05-2016 Staatscourant 2016, 23094 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (69 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende Goedkeuring van de op 19 februari 2013 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (Trb. 2013, 92 en 2016, 1)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-02-2016 Staatscourant 2016, 10193 Ministerie van Economische Zaken
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (207 kB)

  Advies Raad van State betreffende nota van wijziging, regels ter bescherming van de Natuur (Wet natuurbescherming) (33 348)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-07-2014 Staatscourant 2014, 18506 Ministerie van Economische Zaken
 9. AMvB Download icon PDF (37 kB)

  Besluit van 12 september 2013 tot wijziging van het Kiesbesluit, in verband met de wijziging van de Kieswet, houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-09-2013 Staatsblad 2013, 356 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Handeling | Regeling van werkzaamheden Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van werkzaamheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-02-2012 2011-2012 nr. 24, item 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal