Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129521 nr. 171

29 521 Nederlandse deelname aan vredesmissies

Nr. 171 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN, EN VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 augustus 2011

Gelet op artikel 100 van de Grondwet en in overeenstemming met het Toetsingskader 2009, delen wij u, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, mee dat de regering de wenselijkheid en mogelijkheid onderzoekt van een bijdrage aan de United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), die is opgericht onder VN Veiligheidsraadsresolutie 1996 (d.d. 9 juli 2011). Zodra het onderzoek daartoe aanleiding geeft, zullen wij u nader informeren. Ter informatie is bedoelde resolutie bijgevoegd.1

De minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

H. P. M. Knapen

De minister van Defensie,

J. S. J. Hillen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.