Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201123987 nr. 118

23 987 Uitbreiding van de Europese Unie

Nr. 118 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 juli 2011

Bij deze bied ik u, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Asiel en Immigratie, de rapporten van de Europese Commissie inzake de voortgang van Bulgarije en Roemenië in het kader van het Coöperatie en verificatie mechanisme (CVM) aan.1 De Kabinetsappreciatie van de rapporten zal u zo spoedig mogelijk toegaan.

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

H. P. M. Knapen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.