Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129521 nr. 170

29 521 Nederlandse deelname aan vredesmissies

Nr. 170 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 juli 2011

Hierbij informeren wij u, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, over de beëindiging van de Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Soedan (UNMIS). Met de totstandkoming van de nieuwe, onafhankelijke staat Zuid-Soedan op 9 juli is het mandaat van UNMIS op diezelfde datum beëindigd. Over de Nederlandse bijdrage aan UNMIS ontvangt u zoals gebruikelijk binnen zes maanden na beëindiging van de missie een eindevaluatie.

De minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal

De minister van Defensie,

J. S. J. Hillen