29 659 Evaluatie Staatsbosbeheer

Nr. 68 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 mei 2011

De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft mij gevraagd om een afschrift van mijn antwoordbrief aan de heer K. d.d. 9 maart 2011 over de erfpachtkwestie Waddeneilanden. Deze doe ik u hierbij toekomen1.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven