Publicaties over dossier 28385

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het mestbeleid, te weten de motie-Snijder-Hazelhoff/Koopmans over het bemestingsadvies voor zaaiuien (28385, nr. 174) (herdruk)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-07-2010 2009-2010 nr. 94, pagina 7851 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 25 maart 2010 over het mestbeleid (28385)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-05-2010 2009-2010 nr. 80, pagina 6828 - 6836 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over mestbeleid, te weten de motie-Ouwehand/Waalkens over afzien van het voornemen om het Varkensbesluit te wijzigen (28385, nr. 166), de motie-Ouwehand over het advies van de Technische Commissie Bodem inzake het toelatings- en emissiebeleid (28385, nr. 167), de motie-Ouwehand over opnemen van een krimp van de veestapel in het ammoniakbeleid (28385, nr. 168) en een aantal andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-05-2010 2009-2010 nr. 80, pagina 6874 - 6875 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Besluit glastuinbouw (28385, nr. 153), te weten de motie-Koopmans/Snijder-Hazelhoff over handhaven van de uitzonderingspositie voor Betacal (28385, nr. 157)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-11-2009 2009-2010 nr. 13, pagina 950 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het vierde Actieprogramma Nitraatrichtlijn, te weten de motie-Waalkens over bijstelling van de uitrijperiode voor zand- en lössgronden (28385, nr. 139)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-06-2009 2008-2009 nr. 85, pagina 6646 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 15 mei 2009

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  15-05-2009 2008-2009 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de minister van LNV en de minister van VROM over de evaluatie van de Meststoffenwet (28385, nr. 119), te weten: - de gewijzigde motie-Koopmans/Cramer over een systeem van flexibele gebruiksnormen voor stikstof (28385, nr. 124); - motie-Snijder-Hazelhoff over een meer onderscheidend mestbeleid (28385, nr. 123)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-01-2009 2008-2009 nr. 31, pagina 2640 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de evaluatie van de Meststoffenwet (28385, nr. 119)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-01-2009 2008-2009 nr. 29, pagina 2491 - 2494 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 28 november 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  28-11-2008 2008-2009 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de evaluatie van de Meststoffenwet, te weten: - de motie-Snijder-Hazelhoff/Koopmans over het niet aanscherpen van de stikstofgebruiksnormen op kleigronden (kamerstuk 28365, nr. 96); - de motie-Snijder-Hazelhoff over het niet aanscherpen van de stikstofgebruiksnormen op zand- en lössgronden (28385, nr. 97); - de motie-Snijder-Hazelhoff/Koopmans over een uitzonderingspositie voor kalkrestproducten van de suikerindustrie (28385, nr. 98); en een aantal andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-02-2008 2007-2008 nr. 39, pagina 3106 Tweede Kamer der Staten-Generaal