Publicaties over dossier 29675

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat in het kader van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011 (32500 XII), te weten: de motie-Monasch/Slob over evenveel prioriteit aan de krimpregio's, het oosten en het noorden van het land (32500 XII, nr. 14); de motie-Monasch/Verhoeven over geen aantasting van het Groene Hart door een doorsnijdende weg (32500 XII, nr. 15); de motie-Samsom c.s. over maatregelen om overschrijding van Europese luchtkwaliteitsnormen te voorkomen (32500 XII, nr. 16); de motie-Samsom over een actieplan 'einde zwerfafval' (32500 XII, nr. 17); de motie-Aptroot c.s. over beperking van de bewaartermijn van reisgegevens van gebruikers van de OV-chipkaart (32500 XII, nr. 18), en een reeks andere moties (32500 XII, nrs. 19 t/m 29, 31 t/m 54, en 57)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-01-2011 2010-2011 nr. 31, pagina 36 - 39 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over visserij, te weten: de motie-Polderman over projecten om het natuurlijk aanbod van glas- en pootaal zo optimaal mogelijk te benutten (29675, nr. 67); de motie-Ouwehand over een verbod op de staandwantvisserij in de kuststrook (29675, nr. 68); de motie-Ouwehand over een verbod op het kweken van paling (29675, nr. 69); de motie-Ouwehand over het ethisch ontoelaatbaar zijn van dierproeven voor menselijke consumptie (29675, nr. 70), en 5 andere moties (29675, nrs. 71 t/m 75)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-04-2009 2008-2009 nr. 69, pagina 5499 - 5501 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 18 maart 2009 over Visserij (29675)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-04-2009 2008-2009 nr. 67, pagina 5359 - 5366 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over visserij, te weten: - de motie-Ouwehand/Van Gent over het nakomen van internationale verplichtingen (29675, nr. 53); - de motie-Polderman over borging van planologische claims (29675, nr. 54); - de motie-Van Gent/Ouwehand over onderzoek naar sluiting van een deel van ecologische hoofdstructuur Noordzee voor visserij (29675, nr. 55) en 4 andere moties (de nrs. 56 t/m 59)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-12-2008 2008-2009 nr. 19, pagina 1369 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 2 oktober 2008 over visserij

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-11-2008 2008-2009 nr. 17, pagina 1223 - 1228 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 31 oktober 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  31-10-2008 2008-2009 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de mosselzaadvisserij in de Waddenzee, te weten de motie-Graus over vaststelling van de waarde van de mosselsector op 1 januari 2008 door een nulmeting (29675, nr. 32), de motie-Van der Staaij c.s. over het, indien nodig, compenseren van de financiële consequenties van ingetrokken vergunningen (29675, nr. 33), de motie-Snijder-Hazelhoff over het opnemen van de afwegingscriteria uit de VHR in de Natuurbeschermingswet (29675, nr. 34) en een aantal andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-04-2008 2007-2008 nr. 76, pagina 5309 - 5310 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 27 maart 2008 over de mosselzaadvisserij in de Waddenzee (29675)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-04-2008 2007-2008 nr. 73, pagina 5138 - 5144 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 11 april 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  11-04-2008 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal