32 623 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten

Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 september 2011

Hierbij informeer ik u op verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken nader over de United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL).

De UN Support Mission in Libya (UNSMIL) is ingesteld op 16 september 2011 bij VN Veiligheidsraad resolutie 2009. Volgens deze resolutie heeft UNSMIL het mandaat om gedurende drie maanden de Libische nationale inspanningen te ondersteunen op de volgende punten:

 • herstel van openbare veiligheid, rechtsorde, publieke diensten en opbouw van de rechtsstaat;

 • bevordering van de totstandkoming van nationale verzoening, politieke dialoog, een nieuwe grondwet en verkiezingen;

 • uitbreiding van het staatsgezag door opbouw van verantwoordelijke instituties;

 • bescherming van mensenrechten, in het bijzonder van kwetsbare groepen, en het bewerkstelligen van transitional justice;

 • directe stappen voor economisch herstel;

 • coördinatie van internationale assistentie.

De kerngegevens van UNSMIL zijn als volgt:

 • Leiding Speciaal Gezant Ian Martin;

 • Geïntegreerde missie, waaraan verschillende VN-organisaties expertise leveren.

 • De missie bestaat uit ongeveer 200 personen.

 • Hieronder experts (rond de 70) op terreinen als:

  • openbare orde en veiligheid,

  • rechtsstaat,

  • verkiezingen,

  • transitional justice, en

  • gender.

 • Vorige week kernteam van de missie onder leiding van Ian Martin naar Tripoli en Benghazi vertrokken.

 • Deze week volgen experts op terreinen van verkiezingen en mensenrechten.

 • De VN Veiligheidsraad zal zich over drie maanden buigen over verlenging en aanpassing van het mandaat voor UNSMIL.

UNSMIL bevindt zich momenteel in een opstartfase. Nederland heeft voor de voorbereiding van UNSMIL één miljoen euro ter beschikking gesteld. Van het instellen van een interim protection force (ref. mijn kamerbrief met kenmerk DAM-737 van 16 september jl.) is momenteel geen sprake. Er zijn daarnaast ook geen verzoeken ontvangen voor het leveren van specifieke expertise, bijvoorbeeld voor de opbouw van een politiemacht.

De minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal

Naar boven