Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201123530 nr. 90

23 530 Verdragen in voorbereiding

Nr. 90 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 juli 2011

Ter voldoening aan artikel 1 van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen doe ik u hierbij de lijst toekomen van in voorbereiding zijnde verdragen waarover thans wordt onderhandeld, met als peildatum 1 juli 2011.1

Op de lijst vindt u enkele ontwerpverdragen die nieuw zijn in vergelijking met de vorige lijst van 29 april 2011 (Kamerstukken II 2010/2011, 23 530, nr. 89).

Van deze ontwerpverdragen is een apart overzicht gemaakt (bijlage 1).

De ontwerpverdragen die worden aangemerkt als politiek belangrijk, zijn voorzien van een sterretje.

De minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.