Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 128

128 Stemmingen Water

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over water,

te weten:

  • - de motie-Grashoff over de verkorte zomerbedverlaging (27625, nr. 270);

  • - de motie-Grashoff c.s. over een verbod op chemische onkruidbestrijdingsmiddelen (27625, nr. 271);

  • - de motie-De Mos/Van Vliet over afschaffing van de belasting op leidingwater (27625, nr. 272);

  • - de motie-Jacobi/Lucas over uitstel van de dijkversterking Den Oever (27625, nr. 273);

  • - de motie-Ouwehand c.s. over een teeltvrije zone langs al het oppervlaktewater (27625, nr. 274);

  • - de motie-Ouwehand over een verbod op bestrijdingsmiddelen in bollenteeltgebieden (27625, nr. 275);

  • - de motie-Holtackers/Jacobi over bijdragen aan "altijd goed"-maatregelen (27625, nr. 276);

  • - de motie-Holtackers/Jacobi over de start van fase 2 van de IJsseldelta-zuid (27625, nr. 277);

  • - de motie-Paulus Jansen/Jacobi over gecertificeerd onderhoud van open koeltorens (27625, nr. 278);

  • - de motie-Paulus Jansen/Grashoff over de beperkte bypassvariant (27625, nr. 279).

(Zie vergadering van heden.)

De heer Paulus Jansen (SP):

Bij het VAO Water heeft mijn fractie verzocht om de motie op stuk nr. 279 als eerste in stemming te brengen.

De voorzitter:

Daar hebt u helemaal gelijk in. Dat zullen wij doen.

In stemming komt de motie-Paulus Jansen/Grashoff (27625, nr. 279).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Grashoff (27625, nr. 270).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Grashoff c.s. (27625, nr. 271).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Mos/Van Vliet (27625, nr. 272).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jacobi/Lucas (27625, nr. 273).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Mevrouw Jacobi (PvdA):

Mijn fractie wordt geacht voor de motie op stuk nr. 271 te hebben gestemd. Die motie is zelfs door de PvdA medeondertekend.

De voorzitter:

De motie blijft verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand c.s. (27625, nr. 274).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (27625, nr. 275).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Holtackers/Jacobi (27625, nr. 276).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Holtackers/Jacobi (27625, nr. 277).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Paulus Jansen/Jacobi (27625, nr. 278).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.