Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 78

78 Stemmingen toegelaten instellingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting) ( 32769 ).

De voorzitter:

Hedenochtend heeft de Kamer reeds over de artikelen en de ingediende amendementen gestemd. Dan komt nu in stemming het wetsvoorstel.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Ortega-Martijn (stuk nr. 57), de amendementen-Karabulut (stuk nrs. 72, I en II), de gewijzigde amendementen-Lucassen (stuk nrs, 61, I en II), de gewijzigde amendementen-Karabulut (stuk nrs. 69, I tot en met III), het amendement-Monasch (stuk nr. 56), het gewijzigde amendement-Monasch (stuk nr. 64), het amendement-Ortega-Martijn (stuk nr. 45), de gewijzigde amendementen-Van Bochove/Berndsen (stuk nrs. 100, I tot en met III), de gewijzigde amendementen-Ortega-Martijn (stuk nrs. 59, I tot en met III), het tweede nader gewijzigde amendement-Karabulut (stuk nr. 92), het amendement-Voortman (stuk nr. 27), de amendementen-Ortega-Martijn (stuk nrs. 12, I en II), het amendement-Berndsen/Van Bochove (stuk nr. 31), het gewijzigde amendement-Monasch (stuk nr. 93), het nader gewijzigde amendement-Ortega-Martijn (stuk nr. 87), het gewijzigde amendement-Van Bochove (stuk nr. 90), het amendement-Karabulut (stuk nr. 94), het gewijzigde amendement-Berndsen (stuk nr. 78) en het gewijzigde amendement-Monasch (stuk nr. 104).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.