Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 103

103 Stemmingen Veilig werken in de zorg

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over veilig werken in de zorg,

te weten:

  • - de motie-Dijkstra over een verplichte veiligheidsparagraaf in het jaarverslag (29282, nr. 164).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.