Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 24

24 Stemmingen OS bedrijfsleveninstrumentarium

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het OS bedrijfsleveninstrumentarium,

te weten:

  • - de motie-Driessen over een einde maken aan het bedrijfsleveninstrumentarium (31250, nr. 98);

  • - de motie-Ferrier over wegnemen van obstakels (31250, nr. 99).

(Zie vergadering van 4 juli 2012.)

In stemming komt de motie-Driessen (31250, nr. 98).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ferrier (31250, nr. 99).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.