Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 12

12 Stemmingen mensenhandel

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het bericht dat mensenhandel fors is toegenomen,

te weten:

  • - de motie-Arib c.s. over de bedenktijd voor slachtoffers van mensenhandel (28638, nr. 82).

(Zie vergadering van 3 juli 2012.)

De voorzitter:

Mevrouw Arib verzoekt hoofdelijk te stemmen over haar motie op stuk nr. 82. Wie is daarvoor? Ach, dat hoef ik niet te vragen! Maar misschien wil ze het wel niet meer. Mevrouw Arib, gaat u mij gelukkig maken?

Mevrouw Arib (PvdA):

Voorzitter. Ik kan ook tellen. Ik zie af van een hoofdelijke stemming.

De voorzitter:

Nou, kijk eens, heeft mijn fout toch nog iets opgeleverd!

In stemming komt de motie-Arib c.s. (28638, nr. 82).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.