Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 18

18 Stemmingen motie algemene politieke beschouwingen

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de algemene politieke beschouwingen naar aanleiding van de Miljoenennota voor het jaar 2012,

te weten:

  • - de motie-Thieme over een einde maken aan het stapelen van dieren (33000, nr. 31).

(Zie vergadering van 22 september 2011.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Thieme (33000, nr. 31) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.