Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 106

106 Stemmingen Sudan

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Sudan,

te weten:

  • - de motie-Driessen over stoppen van alle ontwikkelingshulp aan Sudan (22831, nr. 79);

  • - de motie-Driessen over stoppen van alle ontwikkelingshulp aan landen die Omar al-Bashir toegang geven (22831, nr. 80).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Driessen (22831, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Driessen (22831, nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.