Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 116

116 Stemmingen Compacte Rijksdienst/Overheidsdienstverlening

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over compacte Rijksdienst/Overheidsdienstverlening,

te weten:

  • - de motie-Koopmans/Heijnen over stoppen met de voorbereiding van de sluiting van belastingkantoren in Emmen en Venlo (31490, nr. 94).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.