Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201227625 nr. 277

27 625 Waterbeleid

Nr. 277 MOTIE VAN DE LEDEN HOLTACKERS EN JACOBI

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet kiest voor een verkorte zomerbedverlaging en de aanleg van een beperkte bypass en spuikokers voor de eerste fase van het project IJsseldelta Zuid;

overwegende dat de regio in haar advies heeft aangegeven dat deze maatregelen voor de eerste fase vanuit veiligheidsoverwegingen slechts beperkte tijd acceptabel zijn, en dat de regio heeft geadviseerd dat de eerste fase mede om deze reden een onlosmakelijk deel vormt met de tweede fase;

overwegende dat uit de brief van het kabinet van 21 juni en het algemeen overleg Water van 4 juli jl. niet duidelijk is geworden wanneer met fase 2 wordt begonnen;

verzoekt de regering, duidelijkheid te verschaffen over de vraag wanneer met fase 2 IJsseldelta Zuid zal worden gestart,

en gaat over tot de orde van de dag.

Holtackers

Jacobi