Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 104

104 Stemmingen Europsyche

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Europsyche,

te weten:

  • - de motie-Voortman over een kabinetsreactie op het onderzoek naar taakherschikking (29689, nr. 406);

  • - de motie-Van Gerven/Leijten over lopende behandelingen (29689, nr. 407);

  • - de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Voortman over vergoeding van dbc's (29689, nr. 408);

  • - de motie-Wiegman-van Meppelen-Scheppink/Voortman over een inspanningsverplichting voor zorgverzekeraars (29689, nr. 409).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Van Gerven/Leijten (29689, nr. 407) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Voortman (29689, nr. 406).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Voortman (29689, nr. 408).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Voortman (29689, nr. 409).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.