Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 92

92 Stemmingen gevangeniswezen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het gevangeniswezen,

te weten:

  • - de motie-Van Toorenburg c.s. over het verlofbeleid (24587, nr. 468);

  • - de motie-Brinkman over outsourcing naar Oost-Europa (24587, nr. 469);

  • - de motie-Gesthuizen c.s. over de pensioenleeftijd (24587, nr. 470).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van Toorenburg c.s. (24587, nr. 468).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Brinkman (24587, nr. 469).

De voorzitter:

Ik constateer dat het lid Brinkman voor deze motie heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gesthuizen c.s. (24587, nr. 470).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.