Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 110

110 Stemmingen Voortgang vervanging F-16

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de voortgang van de vervanging F-16,

te weten:

  • - de motie-El Fassed over een parlementaire enquête naar het proces van de vervanging van de F-16 (25488, nr. 296);

  • - de motie-Hachchi over een nieuwe kandidatenvergelijking (26488, nr. 297);

  • - de motie-Eijsink/Jasper van Dijk over uit het JSF-project stappen (26488, nr. 298).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-El Fassed (26488, nr. 296).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hachchi (26488, nr. 297).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Eijsink/Jasper van Dijk (26488, nr. 298).

Vóór stemmen de leden: Bashir, Beertema, Van Bemmel, Van den Besselaar, Van Bommel, Bontes, Bosma, Bouwmeester, Braakhuis, Çelik, Van Dam, Van Dekken, Dibi, Tony van Dijck, Jasper van Dijk, Dijksma, Dijsselbloem, Dikkers, Dille, Driessen, Eijsink, El Fassed, Elissen, Fritsma, Van Gent, Gerbrands, Van Gerven, Gesthuizen, Grashoff, Graus, Groot, Hamer, Heijnen, Helder, Irrgang, Jacobi, Jadnanansing, Paulus Jansen, De Jong, Karabulut, Klaver, Van Klaveren, Klijnsma, Kooiman, Kuiken, De Lange, Leijten, Lucassen, Marcouch, Monasch, De Mos, Ouwehand, Peters, Plasterk, Van Raak, Recourt, Roemer, De Roon, Samsom, Sap, Smeets, Smits, Thieme, Timmermans, Van Tongeren, Ulenbelt, Van der Veen, Verbeet, Vermeij, Van Vliet, Voortman, Wilders, De Wit, Wolbert, Agema, Albayrak en Arib.

Tegen stemmen de leden: Van Beek, Berckmoes-Duindam, Berndsen, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Van Bochove, De Boer, Bosman, Brinkman, Ten Broeke, Bruins Slot, Van der Burg, De Caluwé, Çörüz, Dijkgraaf, Dijkhoff, Dijkstra, Elias, Ferrier, Hachchi, Van Haersma Buma, Van der Ham, Harbers, Haverkamp, Hennis-Plasschaert, Hernandez, Van Hijum, Holtackers, Houwers, Huizing, Knops, Koolmees, Koopmans, Koppejan, Kortenoeven, Koşer Kaya, Leegte, De Liefde, Lodders, Lucas, Van Miltenburg, Mulder, Neppérus, Van Nieuwenhuizen-Wijbenga, Omtzigt, Ormel, Ortega-Martijn, Pechtold, De Rouwe, Schaart, Schouten, Schouw, Slob, Smilde, Snijder-Hazelhoff, Van der Staaij, Sterk, Van der Steur, Straus, Taverne, Van Toorenburg, Uitslag, Van Veldhoven, Venrooy-van Ark, Verhoeven, Voordewind, Van der Werf, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Ziengs, Aptroot en Azmani.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 77 tegen 71 stemmen is aangenomen.

(geroffel op de bankjes)