Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 108

108 Stemmingen Personeel Defensie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over personeel Defensie,

te weten:

  • - de motie-Hachchi over een goede doorstroming tussen Rijk en defensie (33000-X, nr. 93);

  • - de motie-Hachchi over een loopbaanbeleid voor burgerpersoneel (33000-X, nr. 94);

  • - de motie-Hachchi over civiele erkenning van defensieopleidingen (33000-X, nr. 95).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Hachchi (33000-X, nr. 93).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PVV, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hachchi (33000-X, nr. 94).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hachchi (33000-X, nr. 95).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.