Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 126

126 Stemmingen Toekomst- en onderzoeksagenda 2012

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de brief van het Presidium over een aangepaste procedure voor de Toekomst- en onderzoeksagenda voor het jaar 2013 ( 32224, nr. 6 ).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten en in te stemmen met een aangepaste procedure voor de Toekomst- en onderzoeksagenda van de Tweede Kamer voor het jaar 2013.

Daartoe wordt besloten.