Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 125

125 Stemmingen Advies aan Onderwijsraad

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een advies aan de Onderwijsraad over de "Toekomst van het onderwijsachterstandenbeleid" en over "Onderwijs in ondernemerschap" ( 33000-VIII, nr. 210 ).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het advies van de vaste commissie te besluiten en in te stemmen met een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De fractie van de PVV wordt aantekening verleend dat zij geacht wenst te worden, tegen dit voorstel te hebben gestemd.