Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 130

130 Stemmingen Stages voor illegaal in Nederland verblijvende jongeren

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over stages voor illegaal in Nederland verblijvende jongeren,

te weten:

  • - de motie-Hamer c.s. over beperking van het hoger beroep (32144, nr. 17);

  • - de motie-Koşer Kaya/Hamer over afmaken van de stages (32144, nr. 18);

  • - de motie-Dibi/Grashoff over niet opleggen van sancties (32144, nr. 19).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Hamer c.s. (32144, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya/Hamer (32144, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dibi/Grashoff (32144, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.