Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 83

83 Stemmingen Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Centraal Orgaan opvang asielzoekers,

te weten:

  • - de motie-Gesthuizen over nevenfuncties van toezichthouders (33042, nr. 15);

  • - de motie-Gesthuizen over verwijtbaar handelen (33042, nr. 16);

  • - de motie-Schouw c.s. over het COA als zelfstandig bestuursorgaan (33042, nr. 17).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Gesthuizen (33042, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gesthuizen (33042, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schouw c.s. (33042, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.