Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201227625 nr. 270

27 625 Waterbeleid

Nr. 270 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering bij wil dragen aan de beperkte bypass en de verkorte zomerbedverlaging bij Kampen;

overwegende dat er ook alternatieven zijn om de waterveiligheid rond de IJssel op orde te brengen en dat die maatregelen minder geld kosten en minder risico's met zich meebrengen voor de gemeente Kampen;

verzoekt de regering, om door te gaan met de voorbereidingen voor de verkorte zomerbedverlaging en nu nog geen besluit te nemen over de beperkte bypass, maar in plaats daarvan alternatieven nader af te wegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff