Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201227625 nr. 275

27 625 Waterbeleid

Nr. 275 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 2% van het Nederlandse oppervlaktewater in met name bollenteeltgebieden zeer ernstig vervuild is met chemische bestrijdingmiddelen, zoals imidacloprid en fipronil, wat een gevaar oplevert voor volksgezondheid, flora en fauna;

verzoekt de regering, in de betreffende gebieden per direct een tijdelijk verbod op het gebruik van deze bestrijdingsmiddelen af te kondigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand