Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 82

82 Stemmingen Asiel en terugkeer

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over asiel en terugkeer,

te weten:

  • - de motie-Dibi over een verkenning of de positie van LHBT's kan worden verbeterd (19637, nr. 1555);

  • - de motie-Voordewind c.s. over geen onnodige terugkeerbeperkingen voor de Irakezen in Ter Apel (19637, nr. 1556);

  • - de motie-Gesthuizen/Dibi over onderzoek naar mogelijke vervolging Afghaanse 1F-ers (19637, nr. 1557);

  • - de motie-Schouw c.s. over instelling van een commissie van wijzen (19637, nr. 1558);

  • - de motie-Dijksma c.s. over opschorten van terugkeer van asielzoekers naar Centraal- en Zuid-Somalië (19637, nr. 1559).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Dibi (19637, nr. 1555).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (19637, nr. 1556).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gesthuizen/Dibi (19637, nr. 1557).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schouw c.s. (19637, nr. 1558).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dijksma c.s. (19637, nr. 1559).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.